MIP 2015

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR in PRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
v sodelovanju z
MEDICINSKO FAKULTETO in PRAVNO FAKULTETO Univerze v Mariboru
ter UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR
organizirajo 24. posvetovanje

MEDICINA IN PRAVO
na temo
- INTEGRATIVNA MEDICINA - IZZIV SODOBNE DRUŽBE -
20. in 21. marec 2015

 

 

Kraj: Velika dvorana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska ulica 9, 2000 Maribor

 

Program konference

 

Splošne informacije:
Kotizacija znaša 150 EUR + DDV in vključuje obisk predavanj, pisno gradivo, osvežitev med odmori in družabno srečanje. Kotizacije so oproščeni upokojeni zdravniki in pravniki ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege. Kotizacijo nakažite na TRR Zdravniško društvo Maribor, Vošnjakova ulica 4, Maribor, št.: 04515-0000124280, sklic na št. 1027.

 

Informacije in prijava:
Majda Petek, oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 3212657, fax: 02 3312393, e-mail: majda.petek@ukc-mb.si.

 

Zbornik

 

Organizacijski odbor:
prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.
prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.
prim. Jože Ferk, dr. med.
mag. Viktor Planinšec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.