Komisije senata

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2015 - 19.9.2019

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Mojca Žlogar, študentka
 • Roberto Mazzoleni, študent

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2017

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednik: red. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
Člani:

 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • red. prof. dr. Jure Toplak
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Kristina Hartman Krajnc, študentka
 • Teja Štrukelj, študentka

Mandat študentov: 26.10.2017 - 25.10.2018

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednik: red. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Kristina Hartman Krajnc, študentka
 • Teja Štrukelj, študentka

Mandat študentov: 26.10.2017 - 25.10.2018

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • asist. dr. Jerneja Prostor
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
  Mandat članov iz vrst VU in sod.:
  20.9.2015 –  19.9.2019
 • Aljaž Sekolovnik, študent
  Mandat članov iz vrst študentov:
  18. 4. 2017 – 17. 4. 2018
 • Mima Berdnik, študentka
  Mandat članov iz vrst študentov:
  10. 5. 2017 – 9. 5. 2018

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednik: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnik predsednika: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Člani:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Jurij Toplak
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Asist. dr. Miha Šošić
 • Jure Pirc, študent

Mandat študentov: 11.10.2017 - 10.10.2018