Komisije senata

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2015 - 19.9.2019

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Mojca Žlogar, študentka
 • Aljoša Polajžar, študent

Mandat študentov: 5.12.2018 - 4.12.2019
 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednik: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
Člani:

 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • red. prof. dr. Jure Toplak
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Nina Kotnik, študentka
 • Leon Brulc, študent

Mandat študentov: 5.12.2018 - 4.12.2019
 

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednik: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Belmina Halvadžić, študentka
 • Aljoša Polajžar, študent

Mandat študentov: 5.12.2018 - 4.12.2019
 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • doc. dr. Jerneja Prostor
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec

Mandat članov iz vrst VU in sod.: 20.9.2015 –  19.9.2019

 • Bernard Šelih, študent
 • Belmina Halvadžić, študentka

Mandat študentov: 5.12.2018 - 4.12.2019
 

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednik: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnik predsednika: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
Člani:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • doc. dr. Miha Šepec
 • Leon Brulc, študent

Mandatna doba članov Knjižničnega odbora PF UM traja 4 leta, in sicer od 11.1.2019 do 10.1.2023.

Mandat študenta: 5.12.2018 - 4.12.2019