Komisije senata

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnica predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Sanja Čahuk, študentka
 • Urška Grubač Kaučič, študentka

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2019 - 19.9.2023.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Martina Repas
Člani:

 • red. prof. dr. Saša Prelič,
 • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc,
 • doc. dr. Miha Šepec,
 • Iza Beširević, študentka,
 • Živa Šuta, študentka.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Namestnica predsednice: doc. dr. Petra Weingerl
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik,
 • red. prof. dr. Bojan Škof,
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič,
 • Živa Šuta, študentka,
 • Anamari Grušovnik, študentka.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur,
 • doc. dr. Jerneja Prostor,
 • asist. Klemen Drnovšek,
 • Bernarda Rokavec,
 • Sanja Čahuk, študentka,
 • Iza Beširević, študentka.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednica: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.
 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
Člani:

 • doc. dr. Jerneja Prostor
 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • doc. dr. Miha Šepec
 • mag. Natalija Orešek
 • Sanja Čahuk, študentka
 • Anamari Grušovnik, študentka

Mandatna doba članov Knjižničnega odbora PF UM traja 4 leta, in sicer od 11.1.2019 do 10.1.2023.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.