Organizacije in društvo študentov

Društvo študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru skrbi predvsem za obštudijske dejavnosti in njihov razvoj na fakulteti. Združuje študente Pravne fakultete v Mariboru, ki tako tudi svoj prosti čas povezujejo s pravom. Dejavni člani društva organizirajo študijske razprave, zabave, spoznavne večere, vsakoletno brucovanje, tečaj angleške in nemške pravne terminologije, delovati je začel debatni klub. V sodelovanju s profesorji in asistenti fakultete društvo organizira številne strokovne ekskurzije z namenom, da se študenti prava družijo in izobražujejo. Ob tem društvo izdaja tudi svoje glasilo, Iusto Iure, v katerem študenti predstavljajo svojo kreativnost ter združujejo teorijo prava s prakso.

- spletna stran društva je v fazi prenavaljanja

ELSA je kratica za ''The European Law Students Association'', neprofitno in apolitično stanovsko organizacijo študentov prava in mladih pravnikov iz 41 držav Evrope. Danes združuje več kot 25000 članov. ELSA si prizadeva za izobraževanje mladih pravnikov, pospeševanje medsebojnega razumevanja ter zviševanje družbene osveščenosti študentov prava in mladih pravnikov. Omogoča spoznavanje tujih kultur in pravnih sistemov, tesnejše povezave med študenti prava in mladimi pravniki različnih držav. Preko ELSA-e imajo študenti prava možnost spoznavati pravne sisteme zunaj meja lastne države. Usmeritev in delovanje društva sta evropsko naravnana.

http://www.elsa-maribor.org/

AEGEE je okrajšava za "L´association des etats généraux des etudiants de l´Europe" oziroma Združenje evropskih študentov in mladih diplomantov različnih fakultet. Je prostovoljna, neprofitna organizacija, povezuje pa več kot 15.000 članov iz 245 akademskih mest in iz 41 različnih evropskih držav. Zavzema se za mednarodno sodelovanje in komunikacijo, povezovanje študentov, omogoča neformalno druženje in medkulturno učenje. Člani se tako poleg osvajanja novih znanj in veščin naučijo tudi bolje razumeti medkulturne razlike.

http://aegee-maribor.si/