Novice

Uspešna udeležba doktorskih študentk PF UM v programu PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates 2023/24

Datum objave: 28.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Doktorski študentki Živa Šuta in Natalija Kunstek sta se v letošnjem študijskem letu udeležili programa PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates, ki v štirih intenzivnih študijsko-raziskovalnih tednih združuje doktorske študente iz partnerskih univerz (univerza v Münstru, Hamburgu (Bucerius), Max Planck Inštitutu Hamburg, Cambridgeu, Leuvenu, Valencii, Genovi, Zagrebu, Katowicah in Mariboru). Program se organizira pod taktirko prof. dr. Bettine Heiderhoff iz Univerze v Münstru, na PF UM pa je koordinatorica izr. prof. dr. Petra Weingerl.

V tem študijskem letu je PEPP projekt potekal v Münstru, Mariboru, Cambridgeu in Valencii. Živa Šuta je v Cambridgeu izvedla predstavitev na temo prostega pretoka blaga in storitev na notranjem trgu, Natalija Kunstek pa je v Valencii predstavila svojo doktorsko raziskavo o pravni naravi pojasnil davčnih organov. Tekom vseh štirih tednov so se doktorski študenti udeležili predavanj in delavnic na partnerskih univerzah in tekmovali v simulaciji postopka pred Sodiščem EU (moot court) na temo pristojnosti sodišč v sporih glede najemnih razmerij v skladu z Bruseljsko I bis uredbo in nepoštenih poslovnih praks v skladu z Direktivo o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in Direktivo o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.

Doktorski študentki Živa Šuta in Natalija Kunstek se zahvaljujeta izr. prof. dr. Petri Weingerl in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru za podporo pri udeležbi v programu.