Novice

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Datum objave: 10.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Za nami je uspešno izpeljana slavnostna podelitev diplomskih listin na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki jo je dne 7. junij 2024 vodila ga. Urška Kukovec, pomočnica tajnika za pravne in kadrovske zadeve.

Prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je vse navzoče prijazno pozdravil ter poudaril, da ves trud diplomantov ni bil zaman, saj so prejete diplome dokaz, da so usvojili potrebna pravna znanja in kompetence ter pridobili nekaj, kar je nezastarljivo, to je poznavanje temeljnih načel prava, poznavanje sistemske zgradbe prava, razumevanje sistemskih povezav med sklopi tega sistema in sposobnost pravniškega razmišljanja. Z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru se diplomantom odpirajo pravniške poklicne možnosti ali pa možnosti nadaljnjega izobraževanja. Na poklicni poti, pri nadaljnjem študiju in tudi v življenju bodo diplomanti potrebovali tako formalno potrdilo o izobrazbi kot tudi dejansko znanje in sposobnost uporabe le-tega. Vendar ne gre pozabiti, da noben pravnik ne sme zaspati na lovorikah na fakulteti pridobljenega znanja, saj je potreben neprestani trud za ohranjanje in nadgrajevanje že pridobljenega znanja.

Vse diplomante Pravne fakultete Univerze v Mariboru druži eno in sicer, da z dnem zaključka študija postanejo Alumni Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Alumni pomeni, da so z zaključkom študija nerazdružljivo povezani s Pravno fakulteto, pa naj jih življenjska pot zanese kamorkoli že bodi. Pravna fakulteta bo vedno njihov dom, Univerza v Mariboru pa njihova Alma Mater. Želimo si, da diplomanti ostanejo s fakulteto v stiku, spremljajo njene dogodke, aktivnosti in fakulteto dojemajo kot svoj dom.

Študentoma Lari Krneža in Ninu Dottu se zahvaljujemo za glasbeno popestritev programa s pesmima Na travniku in Življenje je lepo!

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat čestitamo.