Novice

Novice 321 do 340 od 345

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - dr. Matjaž Tratnik

Datum objave: 20.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Praktični komentar Stvarnopravnega zakonika je namenjen predvsem pravnikom v praksi. Avtor se v njem namreč ne spušča v teoretično razglabljanje o posameznih institutih stvarnega prava, ampak jih na splošno obravnava toliko, kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb.  

V 16 letih od uveljavitve zakonika se je na tem področju nabrala obsežna sodna praksa, zato je pomemben del komentarja sistematična obdelava odločitev sodišč. Odločbe so razvrščene po posameznih zakonskih določbah, pri členih z zelo obsežno sodno prakso (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, ne le jedra.

Knjigi dodatno uporabno vrednost daje stvarno kazalo.

Prednaročilo pri Gv Založbi (LEXPERA D.O.O.).

Prof. dr. Suzana Kraljić gostujoča predavateljica v Čakovcu

Datum objave: 16.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić je bila med 15.4. in 14.5.2019 gostujoča predavateljica na Međimurskem veleučilištvu u Čakovcu na Hrvaškem, kjer je opravila 21 ur predavanj v hrvaškem jeziku.

Teme njenih predavanj so bile:

 • »Osnove trgovačkog prava –  s perpektive novog slovenskog Obitejskog zakona«;
 • »Upotreba robota u turizmu i ugostiteljstvu – mit ili već realnost«;
 • »Osnove prava EU – odabrane teme«;
 • »Pravo i zdravstveni turizam«.

Študent Stefan Danojević se je uvrstil v finalni krog tekmovanja Arbitrators' Quest

Datum objave: 16.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študent magistrskega študijskega programa Stefan Danojević se je na študentskem (moot court) tekmovanju iz znanja arbitražnega prava »Arbitrators' Quest«, uvrstil v finalni krog tekmovanja. Tekmovanje na Dunaju vsako leto organizira odvetniška družba Konrad&Partners. Letošnji tekmovalci so morali za napredovanje v finale napisati krajši članek na temo »Subject-Matter Arbitrability« (arbitrabilnost spora). Najboljših 10 tekmovalcev se je uvrstilo v finale, kjer mora vsak tekmovalec spisati še memorandum in nato na Dunaju tudi zagovarjati dodeljeno stranko v simulaciji arbitražnega postopka.

Stefanu želimo srečo v finalu.

Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del

Datum objave: 16.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Obsežni znanstveni komentar splošnega dela KZ-1 pripravlja skupina 17 vrhunskih poznavalcev kazenskopravne teorije in prakse pod uredniškim vodstvom doc. dr. Miha Šepca s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Poglobljeni komentarji posameznih določb bodo podprti z ugotovitvami iz domače in tuje literature, teoretično znanje pa bo povezano tudi z domačo sodno prakso. Avtorji bodo opozorili tako na probleme v praksi kot na morebitne dogmatične pomanjkljivosti splošnega dela, ki jih kaže v prihodnosti odpraviti.

Kazenski zakonik (KZ-1) je temeljni sistemski zakon, ki v splošnem delu opredeljuje temeljne institute kazenskopravne dogmatike, ob tem pa tudi pravila veljavnosti tega zakonika, vrste kazni in pravila sankcioniranja, varnostne ukrepe, opozorilne sankcije, pogoje odvzema premoženjske koristi, pravne posledice obsodbe, rehabilitacijo in temeljne določbe o izvrševanju sankcij, zastaranje kazenskega pregona in izvršitve kazni ter amnestijo in pomilostitev. V posebnem delu pa določa specifična kazniva dejanja z opredelitvijo zakonskih znakov teh prepovedanih ravnanj.

Komentar splošnega dela, ki podrobno pojasnjuje teoretično-dogmatični okvir in pravila za uporabo določb posebnega dela, je temeljni teoretični pripomoček vsakega pravnika, ki se pri delu srečuje s kazenskim pravom. Zadnji komentar splošnega dela kazenskega zakonika je izšel leta 2001. Leta 2008 je bil sprejet nov kazenski zakonik, KZ-1, ki je bil doslej dopolnjen že s petimi novelami. Zato je nujna priprava svežega komentarja, ki bo pojasnjeval veljavno zakonsko besedilo in predstavil aktualna spoznanja kazenskopravne teorije.

Komentar bo namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, akademikom, študentom prava in drugim. Zakonske določbe bodo v njem celovito teoretično in praktično obdelane. Monografija bo temeljno gradivo slovenskega kazenskega prava, saj bo združevala poglobljeno teoretično znanje in odgovore na številne dileme, s katerimi se srečuje sodna praksa.

V knjigibo objavljeno neuradno prečiščeno zakonsko besedilo splošnega dela KZ-1 (členi 1–99), vključno s spremembami, uveljavljenimi z novelo KZ-1E.

K preprosti in učinkoviti uporabi bo pripomoglo tudi obsežno stvarno kazalo.


Urednik: Miha Šepec

Avtorji komentarja: Katarina Bergant, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Damijan Florjančič, Klemen Jaklič, Aleksander Karakaš, Mojca Mihelj Plesničar, Barbara Nerat, Petar Novoselec, Boštjan Polegek, Jan Stajnko, Miha Šepec, Marko Šorli, Miha Šošić, Luka Martin Tomažič, Vanja Verdel Kokol

Vezava:                trda

ISBN:                   

Št. strani:           

Leto izdaje:        2020

Akademija ob 25. letnici delovnega in socialnega sodstva

Datum objave: 15.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju je 13. maja 2019 potekala Akademija ob 25. letnici delovnega in socialnega sodstva, ki ga je v sodelovanju z Višjim delovnim in socialnim sodiščem RS organiziral Center za izobraževanje v pravosodju. Okroglo mizo Delovno in socialno sodstvo - včeraj, danes, jutri je vodila prof. dr. Darja Senčur Peček s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Med sodelujočimi na okrogli mizi je bila tudi dolgoletna sodelavka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, doc. dr. Etelka Korpič - Horvat.

Več o dogodku in nagovor ministrice za pravosodje si lahko preberete v novicah Ministrstva za pravosodje.

Ekskurzija v Hišo EU in obisk Ustavnega sodišča RS

Datum objave: 13.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti PF UM so se dan pred Dnevom Evrope v spremstvu prof. dr. Janje Hojnik, prof. dr. Aleša Ferčiča in doc. dr. Petre Weingerl udeležili ekskurzije v Hišo EU v Ljubljani, kjer domujeta Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Ob tej priliki so obiskali tudi Ustavno sodišče RS, na katerem jih je sprejel predsednik sodišča, prof. dr. Rajko Knez, in podrobno razložil zaodrje delovanja US RS, potek sej in delovnega tedna ustavnega sodnika.

Nagrada v Parizu za Temido in Dikio

Datum objave: 07.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Mednarodno uveljavljen umetnik Andrej Gaberi je letos sodeloval na svetovni razstavi v Grand Palais s skulpturo Temida in Dikia, ki se nahaja v avli Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Kipar A. G. Gaberi je na razstavi v Parizu prejel visoko nagrado Arthurja Leduca za izredne dosežke na področju skulpture za Temido in Dikio.

Iskrene čestitke kiparju!

Utrinki ekipe naše fakultete iz tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Datum objave: 26.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition je tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava in je največje »moot« tekmovanje za študente prava. Na tem tekmovanju sodeluje več kot 680 pravnih šol iz 100 držav.

Od septembra lani je Jessup ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Leon Brulc, Teodora Kordiš, Barbara Smogavc in Valentin Justin Tratnik, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in red. prof. dr. Matjaža Tratnika, aktivno reševala fiktivni primer spora med dvema državama in se soočila z reševanjem raznh  vprašanj in problemov  s področja mednarodnega javnega prava.

Tekmovanje predstavlja simulacijo spora med državama pred Meddržavnim sodiščem. Vsaka tekmovalna ekipa pripravi ustni in pisni vlogi v katerih zagovarjajo stališča tožeče in tožene stranke v obravnavani zadevi.

Od 20. do 24. februarja se je ekipa udeležila selection rounds v Lizboni na Portugalskem in bila kasneje povabljena tudi na nadaljevanje tekmovanja v Združene države Amerike (v Washington), kjer je ustno zagovarjala svoje argumente pred sodniki in znanimi strokovnjaki mednarodnega prava.

Naši Jessup ekipi iskreno čestitamo za uspešno udeležbo na tem prestižnem tekmovanju!

 

Izšla je nova znanstvena monografija Evaluating Academic Legal Research in Europe

Datum objave: 26.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Izšla je nova znanstvena monografija na 460 straneh z naslovom Evaluating Academic Legal Research in Europe pri kateri je sodelovala tudi red. prof. dr. Janja Hojnik.

Medtem ko rangiranja, faktorji vpliva, citati in zamudni postopki recenzij predstavljajo vse večjo nočno moro na področju naravoslovja in družboslovja, se zdi, da je v nekaterih državah pravo še zmeraj oaza miru. Kljub temu ta knjiga razkrival, da je pravo disciplina v razvoju, ki se premika od nacionalnega k transnacionalnega fokusa, od sproščenega sistema upravljanja raziskav, k raziskovalnemu programiranju in financiranju na osnovi rezultatov dela, od monodisciplinarnosti k multidisciplinarnosti, od neizraženih standardov kakovosti k bolj izrecnemu poudarku na teoriji in metodološki odgovornosti. Strokovnjaki iz različnih držav Evrope v tej monografiji prikazujejo, da ta razvoj že resno vpliva na to, kako se v Evropi ocenjuje znanstveno delo na področju prava. Avtorji prikazujejo, da ima pravo prednost, ker v navedenih pogledih zaostaja za ostalimi vedami. Pravni raziskovalci se tako lahko učijo izz napak drugih disciplin. Še zmeraj imamo čas, da razvijemo svoje standarde kakovosti, metodološke standarde in metode ocenjevanja, a potrebno je ukrepati na teh področjih.

Urednika monografije: Rob van Gestel, Univerza Tilburg, Nizozemska in Andreas Lienhard, Univerza v Bernu, Švica.

LanguageEnglish
Place of PublicationCheltenham
PublisherEdward Elgar Publishing
Number of pages460
ISBN (Electronic)978 1 78811 550 6
ISBN (Print)978 1 78811 549 0
Publication statusPublished – 2019


Več o monografiji najdete >>tukaj<<.

Prof. Kraljić in prof. Ivanc na kongresu v Rabcu

Datum objave: 25.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Med 22. in 24. marcem 2019 je v Rabcu na Hrvaškem potekal »1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem«, ki sta se ga udeležili izr. prof. dr. Tjaša Ivanc in izr. prof. dr. Suzana Kraljić s koavtorskim prispevkom »Vloga izvedenca v civilnih sodnih postopkih s poudarkom na medicinskem izvedenstvu«. Izr. prof. dr. Suzana Kraljić pa je imela še koavtorski prispevek z doc. dr. Blanko Kačer (Pravna fakulteta Univerze v Splitu) na temo »Građansko pravni aspekti krionike i neuroprezervacije kao prava pacijenta«.

Študentka Hana Šrot prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na Willem C. Vis Moot tekmovanju

Datum objave: 19.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa študentov PF UM, ki so jo sestavljali  Elena Fridau, Petra Zupančič, Hana Šrot, Luka Kreitner in Stefan Danojević, se je v preteklih sedmih dneh udeležila prestižnega mednarodnega tekmovanja iz arbitražnega in mednarodnega pogodbenega prava Willem C. Vis Moot na Dunaju - enega izmed največjih, če ne kar največjega študentskega tekmovanja na svetu. Tekmovanja se je udeležilo krepko preko 300 ekip, tekmovalce pa so ocenjevali cenjeni arbitri s celega sveta.
Študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru Hana Šrot je za svoj izjemen nastop prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na tekmovanju - honorable mention for individual oralist.
Gre za izjemen uspeh študentke in celotne ekipe, ki je delovala pod mentorstvom asistenta Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras in Leona Brulca.
 
Iskrene čestitke!
 

Izšel je novi Komentar Ustave, med soavtorji tudi profesorji Knez Rajko, Toplak Jurij, Šepec Miha in Dežman Aljoša

Datum objave: 19.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredini meseca aprila 2019 je izšel novi veliki Komentar Ustave Republike Slovenije (KURS). Izšel je v dveh delih na skupaj več kot 1200 straneh pod uredništvom Mateja Avblja. Na predstavitvi knjige, ki je dostopna v tiskani in elekronski obliki (e-kurs.si) pri Novi univerzi, so zbrane nagovorili predsednik republike in član ustavne komisije ob njenem sprejemu Borut Pahor, predsednik Ustavnega sodišča RS prof. dr. Rajko Knez, urednik prvega komentarja prof. dr. Lovro Šturm, rektor Nove univerze in eden soavtorjev Ustave prof. dr. Peter Jambrek in prof. dr. Matej Avbelj. Komentar je združil vodilne pravne strokovnjake različnih področij in vseh slovenskih pravnih fakultet. Med 57 soavtorji so tudi profesorji Pravne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Rajko Knez, prof. dr. Aljoša Dežman, prof. dr. Jurij Toplak in doc. dr. Miha Šepec.

Rotterdam Network Meeting

Datum objave: 17.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić in Rebeka Livić sta se udeležili Rotterdam Network Meetinga, mreže več kot 30 evropskih pravnih fakultet, ki je v času od 11. do 13. aprila 2019 potekal letos na University College Cork na Irskem. Letošnji posvet je bil namenjen izmenjavi dobrih praks, povezanih s študentskimi incoming in outgoing mobilnostmi.

Naši študenti ponovno odlični na državnem tekmovanju PRAV(N)A REŠITEV

Datum objave: 16.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na VIII. državnem tekmovanju, kjer študenti ekipno rešujejo pravne probleme predložene s strani uglednih odvetniških pisarn, PRAV(N)A REŠITEV, ki se je odvijalo 12. in 13. aprila 2019 so se v finalni del tekmovanja uvrstile tri (3) ekipe študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru: TROIKA, TERRA in PRAETOR.

Ekipa TERRA, ki so jo sestavljali Barbara Smogavc, Lea Lepoša in Leon Lah, je zasedla prvo mesto.

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo!

 

»Tekmovanje Prav(n) rešitev je bila odlična izkušnja, ki jo priporočam vsem, ki si želijo dodatnih izzivov ter pridobitev kompetenc, ki jih morda med rednim študijem prava ne bi. V velik izziv ter hkrati zadovoljstvo je bilo teoretično znanje, pridobljeno tekom študija, aplicirati na konkretne primere iz prakse s področja civilnega in gospodarskega prava. Naloge, pripravljene s strani sodelujočih odvetniških pisarn, so ponudile vpogled v aktualno pravno problematiko ter spodbudile kreativno razmišljanje v skupini in iskanje najbolj optimalnih rešitev za podani problem. Tekmovanje je bilo odlično organizirano in je tako kljub relativno kratkemu trajanju omogočilo poglobitev teoretičnega znanja, pridobitev praktičnih izkušenj, prikaz retoričnih veščin ter nenazadnje tudi druženje z drugimi študenti in odvetniki iz sodelujočih pisarn.«

Hana Šrot, podiplomska študentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Sara Mernik, Matic Špur in Hana Šrot so na VII. državnem tekmovanju PRAV(N)A REŠITEV osvojili PRVO MESTO.

Vir: http://www.zenevski-klub.si/pravna-resitev/

Mednarodna konferenca o prihodnosti EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 16.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti UM je potekala mednarodna konferenca o prihodnosti Brexita ob 15. obletnici priključitvi Slovenije EU z odličnimi predavatelji iz Velike Britanije, Evropske unije in Slovenije. V uvodu je spregovori rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, ki je poudaril, da je Slovenija s članstvom v EU pridobila veliko, prav tako tudi univerza, ki je med drugim doslej sklenila že okoli 600 dogovorov v okviru programa Erasmus in sodelovala pri številnih evropskih raziskovalnih projektih. Spregovorila je tudi dekanica Pravne fakultete UM prof. dr. Vesna Rijavec, ki je poudarila, da je članstvo Slovenije v EU velika priložnost za sodelovanje med ljudmi, boljše priložnosti za ekonomijo in ni nekaj samoumevnega, ampak se je treba boriti za boljši položaj.

mediaspeed-2716.jpg

Prof. Stephen Weatherill z Univerze v Oxfordu se je v uvodu pošalil, še se držimo, še smo tukaj. Poudaril je prednosti skupnega trga za Veliko Britanijo in EU in predstavil omejitve pri vstopu v EU in ohranjanju različnih sistemov vstopa v države EU. Prof. Catherine Barnard z Univerze v Cambridgeu je predstavila predvsem problematiko migrantov po Brexitu. Gre za zapleten in prezahteven vizumski sistem za tujce, ki ga še strokovnjaki težko pravilno izpolnijo. Prav tako je sistem drag in bi bil po Brexitu še dražji.

 mediaspeed-2855.jpg

Konferenco sta vodili prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica Univerze v Mariboru in doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete UM. Predavali so še prof. dr. Peter Grilc s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na temo o prostem gibanju znotraj EU in prof. Miguel Polares Maduro o iz Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc o tem, kaj lahko naredi EU za nacionalne demokracije in trg. Predavala sta tudi prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča o etičnih vprašanju, zaupanju in solidarnosti in ​dr. Marko Ilešič, s Sodišča EU o 15 letnih izkušnjah sodelovanja v EU.

mediaspeed-2710.jpg

Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting, table and indoor

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2733&fbclid=IwAR1QPqvxD9LQrUlJpvI68R-0Rx5qJhXWc6N7LaWX7BxhcvKJpR06V_xR2Io

V živo: strokovna delavnica delovnega prava

Datum objave: 12.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V Moravskih Toplicah, v Hotelu Livada Prestige, poteka dvodnevna strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava  - povezujmo teorijo s prakso, ki jo vsako leto organizira Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Predavatelji: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, mag. Ivan Robnik, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, mag. Mojca Tancer Verboten, dr. Katarina Kresal Šoltes.

 

Osvojeno 3. mesto v odbojki naših študentk letošnje Univerzitetne športne lige za prvaka UM

Datum objave: 10.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom sporočamo, da so študentke Pravne fakultete Univerze v Maribor v naslednji postavi Nina Rebol, Saška Belec, Iris Štelcar, Iris Zgaga, Maša Hajdinjak, Nataša Jakopič in Lina Burkelc Juras na finalnem turnirju Univerzitetne športe lige - za prvaka UM, ki je potekal 9. aprila 2019 od 15. ure naprej v UŠC Leona Štuklja, osvojile bronasto kolajno.

Študentkam prava za osvojeno 3. mesto iz srca čestitamo.

Posvet o položaju javnih agencij s poudarkom na zagotavljanju njihove neodvisnosti

Datum objave: 09.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek, 8. 4. 2019, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru aktivnosti Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politko potekal posvet o položaju javnih agencij s poudarkom na zagotavljanju njihove neodvisnosti. Posvet je vodil izr. prof. dr. Aleš Ferčič, sodelovali pa so ugledni gostje, namreč, gospa Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, gospa Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, gospod Andrej Matvoz, direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, trije profesorji Pravne fakultete Univerze v Zagrebu (izr. prof. Frane Staničić, izr. prof. dr. Marko Šikić, doc. dr. Mateja Held).

V okviru posveta se je izkazalo, da je obstoječa organizacija javnih agencij pomanjkljiva, vendar potreba po odpravi teh pomanjkljivosti ne sme generirati novih pomanjkljivosti ali biti izgovor za odpravo nekaterih dobrih praks, zlasti v povezavi z agencijami, ki opravljajo funkcijo sektorskih regulatorjev in varuha konkurence. V tej zvezi je treba upoštevati temeljna načela dobrega delovanja agencij, vključno z zagotavljanjem njihove neodvisnosti.

V Večeru o ameriškem odvetniku, ki uči študente mariborske pravne fakultete

Datum objave: 05.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentom prava mariborske pravne fakultete do dobrih rezultatov na mednarodnih tekmovanjih pomaga tudi Ron Cordova, izkušeni odvetnik iz ZDA, ki redno prihaja v Maribor. Vljudno vabljeni k branju članka o enem izmed najvplivnejših odvetnikov v ZDA.  Newsweek Magazine ga je v letih 2011, 2012 in 2013 uvrstil na seznam najboljših odvetnikov v ZDA. O Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Mariboru in Sloveniji ima nasploh zelo dobro mnenje in od nas odhaja brez slabih izkušenj.

"S svojim izjemnim znanjem in izkušnjami, ki si jih je pridobil v vrsti let odvetniškega poklica, vsekakor vzbuja veliko mero spoštovanja in občudovanja med študenti prava. Meni osebno je bilo njegova predavanja vedno v veselje obiskovati, saj je iz prve roke dal vpogled v tuji pravni sistem, ki ga drugače poznamo predvsem s televizijskih zaslonov. Podal je tudi ogromno koristnih napotkov glede zastopanja strank, tudi malenkosti, ki pa lahko imajo velik vpliv na končni rezultat," je o gostu iz ZDA povedala študentka Tamara Dugar, ki je v tem študijskem letu sodelovala na seminarju Rona Cordove.

Celotna vsebina članka je na voljo na povezavi: https://www.vecer.com/kdo-je-ameriski-odvetnik-ki-uci-mariborske-studente-prava-6686046

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Datum objave: 04.04.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom vas obveščamo, da je Univerza v Mariboru prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije - Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanje. ​Pravica je vezana na obdobje dodelitve certifikata (za leti 2019 in 2020).

Ekspertna skupina za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je na seji, dne 29.1.2019, sprejela sklep, da se izobraževalnim institucijam, med katerimi je tudi Univerza v Mariboru in s tem tudi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, ki zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje, skladno s Pravilnikom certifikata in na osnovi javnega poziva podeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

  Pravice študentov s statusom športnika
   

  • Pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, 
  • pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd.,
  • pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru,
  • pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, določenih s Statutom UM in študijskim programom.