Pravilniki, navodila in obrazci

Pravilnika

Obveščamo vas, da so bile v Obvestilih UM XXXIX-8-2021 z dne 8. 7. 2021 objavljene:

  • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih UM oziroma s 1. oktobrom 2021 (določeno v končnih določbah).

Neuradno prečiščeno besedilo (NPB2, 8.7.2021) v nadaljevanju.

Obrazci

Izvajanje doktorskih seminarjev

IRD pojasnila

Priporočila - disertabilnost

Navodila za izdelavo doktorske disertacije

Navodilo glede izpolnjevanja pogoja za oddajo doktorske disertacije in promocijo

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Senat PF) je na svoji 11. redni seji 14. julija 2021 sprejel NAVODILO ZA IZVAJANJE TRETJEGA, ČETRTEGA IN PETEGA ODSTAVKA 30. ČLENA PRAVILNIKAO DOKTORSKEM ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU TER 157. ČLENA STATUTA UNIVERZE V MARIBORU glede izpolnjevanja pogoja za oddajo doktorske disertacije in promocijo na doktorskem študijskem programu tretje stopnje »Pravo« in ki se uporablja do sprejetja ustreznega splošnega akta Pravne fakultete Univerze v Mariboru.