Doktoranti

Doktorji znanosti PF UM

Doktorji znanosti Doktorskega študijskega programa "Pravo":

 

Priimek in ime
Naslov
Datum zagovora
AVSEC FRANCIZadruga kot pravna oseba21.12.1995
ŠKOF BOJANVidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji11.06.1996
BRATINA BORUTKorporacijskopravni status organov kapitalskih družb po slovenski zakonodaji20.02.1997
CVETKO ALEKSEJVarstvo delavčeve zasebnosti16.07.1998
GRAFENAUER BOŽOTeritorialno-organizacijske strukture in sistemi lokalne samouprave na Slovenskem31.05.2000
KNEZ RAJKOVloga emisijskih dovoljenj v razmerjih z mednarodnim elementom : primerjalnopravna analiza in aplikacija v slovenskem pravu23.06.2000
KOSTANJEVEC BORISHarmonizacija mednarodnega davčnega prava s poudarkom na davčnih spodbudah18.12.2001
MURGEL JASNAČlovek kot subjekt mednarodnega prava18.06.2002
WAKOUNIG MARIANDavek na dodano vrednost z vidika evropske harmonizacije21.06.2002
LAMPE ROKPravica do zasebnosti - zagovor njene široke implementacije21.05.2003
PRELIČ SAŠAMaterialno statusno preoblikovanje : pravna razmerja med družbeniki in upniki pri materialnem statusnem preoblikovanju, (združitev in delitev) kapitalskih družb ter korporacijsko- in obligacijskopravni instrumenti njihovega varstva05.11.2003
VRENČUR RENATOFiduciarna zavarovanja : (prenos lastninske pravice v zavarovanje in odstop terjatve v zavarovanje)07.11.2003
KERESTEŠ TOMAŽPriložnostna družba v sodobnem pravu : (problematika konzorcijskega pravnega razmerja)29.12.2003
RAJGELJ BARBARAVloga prostega prenosa sedeža in Societas Europaea pri harmonizaciji in konkurenci sistemov prava družb v EU11.10.2005
SELINŠEK LILJANAKorporacijska delinkvenca s poudarkom na posebnem delu Kazenskega zakonika11.10.2005
ŠEME – HOČEVAR VIDAGlobalizacija problema pranja denarja04.07.2006
HOJNIK JANJARaznolikost in poenotenje tržnih pravil v sistemu vertikalne delitve oblasti Evropske unije : uravnoteženost prepovedi protekcionizma in ekonomskega razumevanja notranjega trga Evropske unije v luči načela subsidiarnosti12.06.2007
TOPLAK JURIJMethods of proportional representation and their effect on the composition of the legislature17.10.2007
KOBAL ALEŠPrikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička10.12.2007
KRALJIĆ SUZANAMediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov23.01.2008
SAMEC BERGHAUS NATAŠAIzdaja in realizacija delniških opcij : obligacijski, korporacijski in davčni vidiki24.03.2009
EKART ANDREJEvropski izvršilni naslov in varstvo dolžnika16.04.2009
PRIMEC ANDREJAOdločbe, za katere se uporabi Konvencija o priznanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb - Newyorška konvencija21.04.2009
IVANC TJAŠAPostopki pri izvedbi investicije v nepremično kulturno21.01.2011
MAUČEC GREGORPravne razsežnosti prepovedi nadlegovanja v kontekstu implementacije relevantnih norm EU v državah članicah - primera Velike Britanije in Irske28.09.2011


 

Doktorji znanosti Doktorskega študijskega programa 3. stopnje "Pravo"
 

Priimek in ime
Naslov
Datum zagovora
BERGER ŠKRK ALENKAMeje načela učinkovitosti varstva pravic posameznika v sistemu sodnega varstva v EU17.9.2014
DRNOVŠEK GREGORVarstvo delničarjev in upnikov pri spremembah osnovnega kapitala delniške družbe30.1.2015
ŠEPEC MIHAKazniva dejanja kibernetskega kriminala - značilnosti in posebnosti sodobnega kazenskega prava21.9.2015
ROŠIC FEGUŠ VERENAVloga aktov mehkega prava v Evropski uniji (pravni in institucionalni vidiki uporabe in pojav hibridnih pravnih področij)28.9.2015
KEŽMAH URŠKAVročanje in pravica do sodnega varstva v sodnih postopkih26.8.2016
DREV ANJAPravna razmerja med prodajalcem, prevoznikom in kupcem z vidika pogodbe o (mednarodni) prodaji blaga in pogodbe o (mednarodnem) prevozu blaga po cesti20.9.2016
ŠLAMBERGER MIHADogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarno pravnih zavarovanj26.5.2017

RAVLJEN MARKO

Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu12.1.2018
VONČINA JANEZZamenljive obveznice in obveznice z delniško nakupno opcijo ter pogojno povečanje osnovnega kapitala1.3.2018
OROŽ DAMJANUgovor v izvršbi in njegov vpliv na stopnjo pravne varnosti30.5.2018
ŠPILAR MARJANPosebni instituti davčnega postopka v razmerju do varstva javnega interesa in varstva pravic zavezancev4.5.2018
POZVEK MARUŠADavčno obravnavanje trikotnih in verižnih poslov v sistemu DDV na področju mednarodne trgovine7.2.2019

Doktorski kandidati

MAG. VERDEL KOKOL VANJA

Mentor: red. prof. dr. Damjan KOROŠEC

Naslov: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem

Prijava teme: 26.09.2017

MEŠKO KURALT KATJA

Mentorica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Naslov: Vpliv (ne)uporabe gensko spremenjenih organizmov na pravico do zdravstvenega varstva – primerjalnopravni vidik

Prijava teme: 28.1.2020

MAG. VIZJAK KATJA

Mentorica: red. prof. dr. Janja Hojnik

Naslov: Ustavnopravne dimenzije regulacije sodelovalnega gospodarstva v EU

Prijava teme: 18.2.2020

MAGYAR DENIS

Mentor: red. prof. dr. Tomaž KERESTEŠ

Somentor: doc. dr. Blaž Koritnik

Naslov: Pomen in uporaba nevroznanstvenih odkritij v civilnem dokaznem pravu

Prijava teme: 26.5.2020

BAGHRIZABEHI DENIS

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Ferčič

Somentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Zasebno uveljavljanje prava državnih pomoči v pravdnem postopku

Prijava teme: 26.5.2020

KRISTJAN ZAHRASTNIK

Mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Somentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Vloga elektronskih dokazov v pravdnem postopku

Prijava teme: 14.7.2020

BOJAN PODGORŠEK

Mentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Notarske skrbniške storitve

Prijava teme: 14.7.2020

URŠKA KUPEC

Mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Naslov: Prost pretok začasnih ukrepov v civilnih zadevah v EU in njihovi učinki

Prijava teme: 14.7.2020

IRENA MERC

Mentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Somentorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Naslov: Izterjava obveznosti na podlagi pomanjkljivo določenega izvršilnega naslova

Prijava teme: 14.7.2020

MAG. MOJCA TANCER VERBOTEN

Mentorica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček

Naslov: Posebnosti delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev

Prijava teme: 14.7.2020

KATJA DRNOVŠEK

Mentor: red. prof. dr. Tomaž Keresteš

Naslov: Dopustnost protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku

Prijava teme: 25. 5. 2021