Kotizacija domačih konferenc in posvetov za doktorske študente

V nadaljevanju sklep Poslovodnega odbora PF UM o popustih na kotizacijo za konference fakultete.