Doktorska šola UM PF


Prva doktorska šola PF UM, november 2016
 

PF UM v začetku vsakega akademskega leta organizira doktorske delavnice, na katerih se na novo vpisane kandidate seznani z organizacijo in s potekom doktorskega programa, z zahtevami na doktorskem programu, z dostopno literaturo in elektronskimi bazami, z orodji za upravljanje z bibliografijo in citiranje, z možnostmi za vključitev doktorskih kandidatov v raziskovalno delo mentorjev ter za opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini.

V okviru doktorskih delavnic se tudi vzpostavi sodelovanje med potencialnimi mentorji in vpisanimi doktorskimi kandidati, katerega namen je praviloma dogovor o (dokončnem) mentorstvu na doktorskem študiju in priprava programa dela.

O doktorskih delavnicah so doktorski kandidati obveščeni preko spletne strani PF UM ter preko e-pošte. Na doktorske delavnice se je potrebno prijaviti.