Merila članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo

(usklajeno s 157. členom Statuta UM)

Merila PF UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo, sprejeta na Senatu Pravne fakultete Univerze v Mariboru na 35. korespondenčni seji z dne 16. 12. 2016, s spremembami in dopolnitvijo, sprejetimi na 9. redni seji z dne 1. 3. 2017, se glasijo:

»Kandidat za pridobitev doktorata znanosti s področja pravnih ved na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je izpolnil pogoje za promocijo, če je objavil bodisi:

- eno delo v svetovno razširjenem jeziku iz naslednjih kategorij:

  • članek v reviji s faktorjem vpliva (SCI, SSCI, ESCI, Scopus);
  • poglavje v znanstveni monografiji pri tuji  založbi BIBLIO-C; ALI

- dve deli, od tega najmanj eno v svetovno razširjenem jeziku, iz naslednjih kategorij:

  • članek v reviji, ki je uvrščena v  BIBLIO-A: Index to Foreign Legal Periodicals, IBZ Online, LegalTrac ali Directory of Open Access Journals (DOAJ);
  • samostojni znanstveni sestavek v monografiji pri založbiBIBLIO-C.

Znanstvena dela iz prejšnjega odstavka so lahko objavljena tudi v soavtorstvu z mentorjem ali z drugimi avtorji, če je kandidat za pridobitev doktorata znanosti prvi avtor. Mentorji ali somentorji pri takšni objavi v matični publikaciji ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

Če kandidat za pridobitev doktorata znanosti predloži potrdilo o objavi izdajatelja ali uredništva, se šteje delo za objavljeno.«
 


Koristni povezavi:​​​​​​