Merila članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo

Spoštovani študenti Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo na PF UM.

Obveščamo vas, da spodaj navedena merila glede znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo prenehajo veljati z novim študijskim letom 2021/2022 (tj. 1. 10. 2021).

V nadaljevanju objavljamo Navodilo PF UM za izvajanje 3-5 odst. 30. člena Pravilnika od DŠ UM ter 157. člena Statuta UM. Gre za navodilo o tem, kako po 1. oktobru 2021 skupaj uporabljati določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 30. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru ter 157. člena Statuta UM.

julij 2021


 


(usklajeno s 157. členom Statuta UM)

Merila PF UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo, sprejeta na Senatu Pravne fakultete Univerze v Mariboru na 35. korespondenčni seji z dne 16. 12. 2016, s spremembami in dopolnitvijo, sprejetimi na 9. redni seji z dne 1. 3. 2017, se glasijo:

»Kandidat za pridobitev doktorata znanosti s področja pravnih ved na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je izpolnil pogoje za promocijo, če je objavil bodisi:

- eno delo v svetovno razširjenem jeziku iz naslednjih kategorij:

  • članek v reviji s faktorjem vpliva (SCI, SSCI, ESCI, Scopus);
  • poglavje v znanstveni monografiji pri tuji  založbi BIBLIO-C; ALI

- dve deli, od tega najmanj eno v svetovno razširjenem jeziku, iz naslednjih kategorij:

  • članek v reviji, ki je uvrščena v  BIBLIO-A: Index to Foreign Legal Periodicals, IBZ Online, LegalTrac ali Directory of Open Access Journals (DOAJ);
  • samostojni znanstveni sestavek v monografiji pri založbiBIBLIO-C.

Znanstvena dela iz prejšnjega odstavka so lahko objavljena tudi v soavtorstvu z mentorjem ali z drugimi avtorji, če je kandidat za pridobitev doktorata znanosti prvi avtor. Mentorji ali somentorji pri takšni objavi v matični publikaciji ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

Če kandidat za pridobitev doktorata znanosti predloži potrdilo o objavi izdajatelja ali uredništva, se šteje delo za objavljeno.«
 


Koristni povezavi:​​​​​​