Prehodi med programi

V študijski program tretje stopnje Pravo se lahko vpiše, kdor je:

  • končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik;
  • končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna najmanj 60 ECTS.


Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje PRAVO vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področij:

  • pravo (38) in
  • sorodnih področij: upravne in poslovne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu 3. stopnje PRAVO.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.