Spremenjeni oz. novi pogoji za dokončanje študija na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje pravo - Sklep Senata Pravne fakultete - 21.8. 2017

Spremenjeni oz. novi pogoji za dokončanje študija na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje pravo - Sklep Senata Pravne fakultete - 21.8. 2017.