Spremembe Magistrskega študijskega programa II. stopnje Pravo za štud. leto 2017/2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu in zamenjavo predmetov med semestri, stopijo v veljavos študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, ne velja zamenjava predmetov med semestri.

Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz prvega v drugi letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in zamenjava predmetov med semestri pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

Maribor, marec 2017