Spremembe Doktorskega študijskega programa III. stopnje Pravo za štud. leto 2017/2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu in  meril za prehode med študijskimi programi, stopijo v veljavos študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v prvi ali drugi letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje po pogojih, ki so veljali pred spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.

Za generacijo študentov, ki se je po merilih za prehode v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v drugi ali tretji letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, ne veljajo spremenjena merila za prehode med študijskimi programi.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in sprememba meril za prehode med študijskimi programi pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

 

Maribor, marec 2017