Spremembe Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Pravo za štud. leto 2017/2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za dodiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Na kratko: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz drugega v tretji letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik, a z izjemo, da mora študent za napredovanje iz drugega v tretji letnik obvezno opraviti izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu pa (brez izjem) veljajo od prvega vpisa generacije študentov v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

Maribor, december 2016