Zaključna dela naših diplomantov med najboljšimi deli nagradnega razpisa Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN

Študentka Maja Šušteršič nagrajenka Društva za Združene Narode za Slovenijo

Študentka Pravne fakultete UM Maja Šušteršič je ob dnevu OZN 24. oktobra 2020 prejela nagrado Društva za Združene Narode za Slovenijo za diplomsko delo z naslovom Varstvo človekovih pravic v okviru OZN. V poštev so prišle vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t.i. družine ZN.
Mentor zaključnega dela je bil dr. Matjaž Tratnik, redni profesor na PF UM.
Iskrene čestitke!

Magistrsko delo našega diplomanta Janeza Rotmana med najboljšimi deli nagradnega razpisa Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN za štud. leto 2015/2016

V okviru dvainpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2015 in 31. julijem 2016, je Društvo za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Med najboljšimi deli je bilo nagrajeno tudi magistrsko delo našega diplomanta, Janeza Rotmana: Roki za uveljavljanje neistovetnosti po Dunajski konvenciji: analiza sodne prakse. Delo je bilo pripravljeno pod mentorstvom prof. dr. Vesne Kranjc in somentorstvom asistentke mag. Jerneje Prostor. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad je bila na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2016, s katere prilagamo utrinek podelitve nagrade našemu diplomantu.

Iskreno čestitamo!  

Diplomsko delo našega diplomanta Filipa Pongraca med najboljšimi deli nagradnega razpisa Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN za štud. leto 2015/2016

V okviru dvainpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2015 in 31. julijem 2016, je Društvo za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih univerz. Med najboljšimi deli je bilo nagrajeno tudi diplomesko delo našega diplomanta, Filipa Pongraca, z naslovom: “Pravni okvir človekovih pravic”. Delo je bilo pripravljeno pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Tratnika. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad je bila na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2016.
 
Iskreno čestitamo​.