Priznanje Andreja Perlacha

Priznanja Andreja Perlacha​​ se podeljuje skupinam študentov za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost ter za dosežke na raznih tekmovanjih, konferencah, sejmih, razstavah, predstavah idr.
 

Priznanje Andreja Perlacha

Imena nagrajencev: PATRICIJA GLAVICA, VITA VIŠIČ in ANDREJ STANIŠIĆ
za uspehe na tekmovanjih in natečajih ter druge dosežke, in sicer za doseženo 3. mesto na mednarodnem tekmovanju »Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition«

Študijsko leto 2022/2023


Priznanje Andreja Perlacha

Imena nagrajenk: ŽIVA ŠUTA, NINA BERGLEZ, ILONA OSRAJNIK in EVA ŽAGAR
​za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved
Leto: 2021


Priznanje Andreja Perlacha

Ime nagrajenca: ŽIVA ŠUTA s PF UM in Klara Avsec, FERI UM
​za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved
Leto: 2020


Priznanje Andreja Perlacha

Ime nagrajencec: MIHAEL POJBIČ, ALJOŠA POLAJŽAR, IZA BEŠIREVIĆ in TAMÁRA CHELES COELHO
za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke
Leto: 2019