Nagrade za zaključna dela

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Ime nagrajenca: Klementina DOLINŠEK
Naslov dela: United Nations Human Rights Council - History, Present, Future
Mentor: red. prof. dr. Matjaž TRATNIK
Leto: 2014


Nagrada banke Slovenije za magistrsko delo

Ime nagrajenca: Janez VONČINA
Naslov dela: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic ter varstvo upnikov in delničarjev
Mentor: red. prof. dr. Marijan KOCBEK
Leto: 2014


Krkina nagrada za diplomsko delo

Ime nagrajenca: Tina KERNULC
Naslov dela: Patentno varstvo postopkov zdravljenja
Mentorica: red. prof. dr. Martina REPAS
Leto: 2014


Trimova raziskovalna nagrada (11th Trimo research awards) za diplomsko delo, 2012

Ime nagrajenca: Petra WEINGERL
Naslov dela: Sodelovalna dolžnost upnika - primerjava slovenske, mednarodne in britanske ureditve
Mentor: izr. prof. dr. Nataša SAMEC
Leto: 2012


Trimova nagrada za magistrsko delo  

Ime nagrajenca: Barbara ŠIFRER
Naslov dela: Obdavčitev izplačil družbenikom kapitalskih družb, opravljenih na korporacijski podlagi
Mentor: izr. prof. dr. Saša PRELIČ
Leto: 2010


Nagrada Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d.

Ime nagrajenca: Miran VRBANIĆ
Naslov dela: Pravna problematika finančne krize z vidika strukturiranih finančnih instrumentov
Mentor: izr. prof. dr. Nataša SAMEC
Leto: 2010


Trimova raziskovalna nagrada (6th Trimo research awards) za diplomsko delo

Ime nagrajenca: Peter FINGUŠT
Naslov dela: Institut povezanih oseb (persons acting in concert)
Mentor: red. prof. dr. Marijan KOCBEK
Somentor: izr. prof. dr. Nataša SAMEC
Leto: 2007