Dogodki

Predstavitev ŠTUDENTSKIH TEKMOVANJ

Datum objave: 20.05.2024 | Datum poteka: 30.06.2024

Spoštovani študenti!

vljudno vabljeni na predstavitev študentskih tekmovanj iz znanja prava. Predstavitev bo potekala dne 30. maja 2024 ob 17. uri v živo v predavalnici Auditorium Maximus (II. nads.) ter hkrati preko MS Teams. Za priključitev uporabite geslo: vwwdnms.

Tekmovanja bodo predstavljali mentorji in bivši tekmovalci posameznih tekmovanj.

Prednosti udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:

  • poseben izbirni predmet na B1 in B2,
  • uporaba pravnih pravil na praktičnem primeru,
  • pridobitev znanj in kompetenc,
  • pridobitev veščin pravnega pisanja in pravne argumentacije,
  • nadgradnja znanja tujih jezikov,
  • sposobnost javnega nastopanja,
  • spoznavanje študentov prava iz celega sveta,
  • potovanja v različne svetovne prestolnice.

Prijava na študentska tekmovanja v študijskem letu 2024/2025:
Obrazec oziroma navodila za prijavo bodo na voljo po opravljenih predstavitvah tekmovanj. Možnost prijave se bo odprla 6. junija, z rokom prijave do vključno 16. junija.

Kratka predstavitev tekmovanj:

Tekmovanje "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court" je tekmovanje iz poznavanja mednarodnega gospodarskega in arbitražnega prava in velja za eno najprestižnejših. Letos se ga je udeležilo preko 370 ekip iz celega sveta. Tekmovanje poteka od oktobra do januarja (pisna faza); v marcu ali aprilu se izvedejo simulirani arbitražni postopki na Dunaju (ustna faza), kjer potekajo tudi finalni boji. V študijskem letu 2018/2019 je tekmovalka Hana Šrot osvojila nagrado za eno izmed najboljših govornic tekmovanja.

Tekmovanje "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" je eno najprestižnejših tekmovanj na svetu in je obenem tudi največje tekmovanje študentov prava na svetu. Tekmovanje preizkuša znanje študentov iz mednarodnega javnega prava in je prav tako razdeljeno na pisno in ustno fazo. Ustna faza in finale tekmovanja potekata v Washingtonu. V letu 2020 se je ekipa PF UM uvrstila na 14. mesto izmed vseh sodelujočih ekip, poleg odlične razvrstitve v skupnem seštevku obeh memorandumov pa je ekipa PF UM zasedla tudi odlično 2. mesto za pripravljen pisni memorandum tožnika. V letu 2022/2023 je ekipa prejela, med drugim, nagrado za najboljša pisna izdelka na svetu ('Alona E. Evans Award 1st place'), ki se podeljuje za skupno najvišjo oceno obeh pisnih izdelkov (memorial-ov).

European Law Moot Court Competition (ELMC) je tekmovanje pred simuliranim sodiščem, v katerem študenti pripravijo pisne vloge glede postavljenega problema s področja prava EU in predstavijo svoje argumente v ustnem postopku pred Sodiščem EU. Tekmovanje se izvaja vsako leto in poteka v dveh jezikih, v francoščini in angleščini. Tekmovanje je sestavljeno iz treh stadijev: pisni (od septembra do konca novembra); ustni: najboljših 48 ekip, ki so izbrane na osnovi pisnih vlog, je povabljenih na regionalno tekmovanje, ki poteka februarja na štirih lokacijah po svetu. Tretji stadij tekmovanja poteka v Luksemburgu na Sodišču EU v začetku aprila pred sodniki Sodišča EU, tja se uvrstijo najboljše ekipe iz regionalnih tekmovanj. V letu 2022/2023 se je ekipa PF UM uvrstila na regionalni finale tekmovanja (druga faza), ki se je odvijal v Bukarešti (Romunija).

Tekmovanja v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Lani in letos so študenti PF UM osvojili večje število prestižnih nagrad, tako ekipno, kakor tudi posamično.

Tekmovanje »Študentska pravda« je vseslovensko tekmovanje študentov prava, iz znanja civilnega procesnega prava in materialnega prava. Na tekmovanje se študenti prijavite v skupinah med 3 in 5 študentov. Sestavljata ga pisna in ustna faza. Tekmovanje poteka na PF UM in je odlična iztočnica za katero od mednarodnih tekmovanj.