Dogodki

Posvet PREKRŠKOVNO PRAVO IN ENERGETIKA

Datum objave: 09.04.2019 | Datum poteka: 25.05.2019

Dogodek je potekel!

KDAJ: v petek, 24. maja 2019, s pričetkom ob 9. uri
KJE: na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v sodelovanju z Jean Monnet katedro za energetsko pravo in politiko vabita na posvet PREKRŠKOVNO PRAVO IN ENERGETIKA, ki bo potekal 24. 5. 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Na posvetu bodo univerzitetni profesorji, odvetniki ter strokovnjaki iz prakse predstavljali aktualne teme prekrškovnega prava energetike kot tudi širšega polja prava energetike. Dvema sekcijama znotraj posveta bo sledila še okrogla miza o izzivih v energetskem sektorju z ozirom na novi energetski sveženj, ki je formalno gledano samostojen dogodek, organiziran v okviru aktivnosti Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko, ker pa bo udeležba na okrogli mizi brezplačna, za udeležence posveta lahko funkcionalno gledano predstavlja dodatek k posvetu.

Tako posvet kot tudi okrogla miza ciljata na dvig ravni prava energetike in prekrškovnega prava, ki gotovo pomembno vpliva na položaj dobaviteljev energije in drugih subjektov na trgu. Verjamemo, da je posvet dobra priložnost za druženje, diskusijo in širjenje (pravnih) obzorij, zaradi tega vas vljudno vabimo, da se dogodka udeležite.
 

PROGRAM

Prihod in prijave 8:45 – 9:00

Nagovori 9:00 – 9:15

Sekcija 1 – Izzivi prekrškovnega prava energetike – 9:15 – 11:00

prof. dr. Zlatan Dežman – Pojmovna zgradba prekrška zoper energetsko varnost

asist. dr. Miha Šošić - Primeri blanketnega urejanja v EZ-1

prof. dr. Katja Filipčič - Globe za prekrške s področja energetike

doc. dr. Miha Šepec - Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

asist. Jan Stajnko - Prehajanje dokazov iz nadzornega v prekrškovni postopek

Mihael Pojbič in Aljoša Polajžar – Problem načela zakonitosti v EZ-1
 

Odmor – 10:45 – 11:00
 

Sekcija 2 – Izbrane teme prava energetike – 11:00 – 12:00

pred. asist. dr. Luka Martin Tomažič - Kvaliteta zakonodaje na področju energetike in vladavina prava

doc. dr. Petra Weingerl - Potrošniki in uveljavljanje pravnega varstva na področju energetike

izr. prof. dr. Aleš Ferčič: Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme  

Janez Stušek – Varstvo osebnih podatkov in EZ-1
 

Odmor – 12:00 – 12:30
 

Okrogla miza – Izzivi v energetskem sektorju z ozirom na novi energetski sveženj – 12:30 – 14:00

Okroglo mizo bo moderiral izr. prof. dr. Aleš Ferčič, sodelovali pa bodo ugledni gostje, ki bodo izpostavili zorne kote različnih deležnikov v sektorju energetike (vključno s sektorskim regulatorjem -Agencijo za energijo).         
 


KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 180 EUR (brez DDV). Za doktorske študente pravne fakultete kot tudi za 3 ali več prijav z iste organizacije velja znižana cena kotizacije, ki znaša 130 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje strošek udeležbe, gradiva in potrdilo o udeležbi ter odmore za kavo in prigrizke. Udeležba na okrogli mizi je brezplačna.

Če se udeležba na posvetu odpove do tega dneva so prijavljeni upravičeni do povračila kotizacije v celoti. Če se udeležba odpove do 22. 5. 2019 se udeležencem povrne znesek v višini polovice kotizacije. Če se udeležba odpove po tem datumu kot tudi v primeru izostanka od posveta brez vnaprejšnje odpovedi udeleženci niso upravičeni do povrnitve kotizacije.

Kotizacijo je potrebno nakazati do petka, 17. 5. 2019. Vse nadaljnje informacije v zvezi s plačilom bodo posredovane po prijavi.


PRIJAVA

Na posvet in okroglo mizo se prijavite tako, da najkasneje do petka, 17. 5. 2019, na naslov institut.kpp@um.si pošljete sporočilo, v katerem navedete število oseb, ki se želijo udeležiti dogodka.


INFORMACIJE

asist. Jan Stajnko

T: 02 250 42 47

E: jan.stajnko@um.si


Več informacij o posvetu, vključno s podrobnejšim opisom programa in predstavitvijo govorcev, lahko najdete na spletni strani pravne fakultete: www.pf.um.si.