Dogodki

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU

Datum objave: 15.05.2023 | Datum poteka: 20.05.2023

Dogodek je potekel!

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Portorožu na 28. posvetovanju o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU.

Posvetovanje se bo odvijalo v četrtek in petek, 18. in 19. maja 2023.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.


Več podatkov o posvetovanju in aktualen program posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu


Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki se izvaja že vse od leta 1993 in velja za največje in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji. Organizator posvetovanja je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Vsebina posvetovanja je razdeljena na različne sekcije in okrogle mize, na katerih so udeleženci seznanjeni z najaktualnejšimi vprašanji gospodarskega prava z različnih pravnih področij. Strokovnjaki, ki prihajajo tako iz akademskega področja kot iz vrst sodnikov, državnih uslužbencev, odvetnikov, notarjev in iz gospodarstva, se v svojih prispevkih argumentirano spopadajo z različnimi pravnimi vprašanji tako de lege lata kot de lege ferenda, predstavljene rešitve pa so pogosto v pomoč zakonodajalcu, poslovni in sodni praksi.

Dodana vrednost posvetovanja je v tem, da imajo udeleženci po predstavitvi prispevka posameznega predavatelja priložnost v interaktivni diskusiji izraziti svoje poglede in stališča ter s tem prispevati h kvaliteti tega srečanja. Namen znanstvene konference Gospodarski subjekti na trgu ni le v enostranski predstavitvi aktualnih tem s področja javnega in zasebnega gospodarskega prava, ampak gre v prvi vrsti za družabno srečanje strokovnjakov iz teorije in prakse, ki omogoča pridobivanje novih poznanstev, izmenjavo izkušenj, znanj in idej ter pomembno prispeva k razvoju pravne znanosti v Sloveniji.