Dogodki

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU

Datum objave: 06.03.2023 | Datum poteka: 20.05.2023

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Portorožu na 28. posvetovanju o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU.

Posvetovanje se bo odvijalo v četrtek in petek, 18. in 19. maja 2023.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.


Več podatkov o posvetovanju in aktualen program posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu je objavljen na spletni strani: www.gospodarski-subjekti.si.


 

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki se izvaja že vse od leta 1993 in velja za največje in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji. Organizator posvetovanja je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Vsebina posvetovanja je razdeljena na različne sekcije in okrogle mize, na katerih so udeleženci seznanjeni z najaktualnejšimi vprašanji gospodarskega prava z različnih pravnih področij. Strokovnjaki, ki prihajajo tako iz akademskega področja kot iz vrst sodnikov, državnih uslužbencev, odvetnikov, notarjev in iz gospodarstva, se v svojih prispevkih argumentirano spopadajo z različnimi pravnimi vprašanji tako de lege lata kot de lege ferenda, predstavljene rešitve pa so pogosto v pomoč zakonodajalcu, poslovni in sodni praksi.

Dodana vrednost posvetovanja je v tem, da imajo udeleženci po predstavitvi prispevka posameznega predavatelja priložnost v interaktivni diskusiji izraziti svoje poglede in stališča ter s tem prispevati h kvaliteti tega srečanja. Namen znanstvene konference Gospodarski subjekti na trgu ni le v enostranski predstavitvi aktualnih tem s področja javnega in zasebnega gospodarskega prava, ampak gre v prvi vrsti za družabno srečanje strokovnjakov iz teorije in prakse, ki omogoča pridobivanje novih poznanstev, izmenjavo izkušenj, znanj in idej ter pomembno prispeva k razvoju pravne znanosti v Sloveniji.