Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot


Elena Fridau, Petra Zupančič, Hana Šrot, Luka Kreitner in Stefan Danojević, april 2019
 

Ekipa študentov Pravne fakultete se vsako leto udeleži tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, ki poteka na Dunaju. Gre za eno najprestižnejših tekmovanj študentov prava, na katerem sodeluje več kot 300 univerz iz vsega sveta. Nobena skrivnost ni, da Moot od tekmovalcev terja večmesečne priprave, v okviru katerih se ekipa udeležuje predtekmovanj v Berlinu, Beogradu, Pragi in drugod. A nagrada, ki se kaže v neprecenljivih izkušnjah, znanju in referencah, ki jih tekmovalci pridobijo, je neprecenljiva.

Udeleženci se namreč spopadejo s kompleksnim praktičnim primerom, ki za svoje reševanje zahteva iznajdljivost in teoretično podkovanost. Tematika tekmovanja zadeva mednarodno gospodarsko in arbitražno pravo. Tekmovalci morajo preučiti relevantna pravila, ki urejajo spor (Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga, pravila mednarodne arbitraže) in v postopku zastopati tako tožečo kot toženo stranko. Tekmovanje poteka izključno v angleškem jeziku in ob uporabi tujih pravnih virov in študijske literature. Ne gre spregledati, da obsega tako pisno, kakor tudi ustno fazo. Študentje se imate možnost spoprijeti s pisanjem zahtevne pravne vloge (memoranduma) in nastopanjem pred arbitražnim tribunalom, ki ga sestavljajo mednarodno priznani strokovnjaki svojega področja (profesorji, odvetniki, sodniki…).

Obenem se tekmovalci preizkusijo nastopati naproti svojim kolegom in vrstnikom iz tujine. Zaradi pomembnosti in želje po uspehu naših tekmovalcev so v tekmovanje vključeni mentorji. To so nekdanji tekmovalci, ki pomagajo s posredovanjem izkušenj, ob njih pa še profesorji in ostali pedagogi, ki pomagajo s koristnimi napotki. Zatorej velja, da imajo nadobudni študentje venomer priložnost in možnost sodelovati pri projektih velike veljave, kakršen je tudi Vis Moot, v kolikor so pripravljeni vlagati v svoje znanje tekom študija. Pozivi za sodelovanje v ekipi Pravne fakultete se objavijo enkrat letno, po navadi v mesecu maju ali juniju.

Spletni naslov tekmovanja: https://vismoot.pace.edu/