Tekmovanje iz pogajanj za študente prava

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru od leta 2005 organizira tekmovanje iz pogajanj za študente prava kot državno tekmovanje.

Organizatorica tekmovanja je dr. Janja Hojnik.

Ozadje

Večina sporov, v katerih so udeleženi pravniki, se ne konča na sodiščih, ampak se rešijo v obliki določenega kompromisa med strankama. Doseči najboljši rezultat za svojo stranko pogosto zahteva vešča pogajanja. Učenje metod, ki so potrebne v pogajanjih, je že vrsto let del učnega programa na pravnih fakultetah v ZDA in v Avstraliji, v zadnjem desetletju pa tudi v Veliki Britaniji in na Irskem. Prav tako vsako leto v teh državah potekajo nacionalna tekmovanja iz pogajanj, vse bolj ugledno pa postaja tudi mednarodno tekmovanje iz pogajanj, ki se ga v zadnjih letih udeležujejo tudi pravne fakultete iz kontinentalne Evrope (zlasti Francije in Danske).

Namen tekmovanja

V Sloveniji pogajanja niso del učnega načrta na pravnih fakultetah, zato na Pravni fakulteti v Mariboru v začetku letnega semestra organiziramo prostovoljno tekmovanje iz pogajanj. Namen tekmovanja iz pogajanj je bil pospešiti zanimanje študentov prava za metode reševanja sporov in veščine, ki so potrebne za učinkovitega pogajalca; glavni namen tekmovanja pa je bil druženje študentov prava vseh treh slovenskih pravnih fakultet in sproščeno ukvarjanje s pravnimi problemi.

Potek tekmovanja

Ekipe po dveh študentov nekaj dni pred tekmovanjem dobijo hipotetični pravni problem (javno znan) in zaupna navodila svojih strank, njihova naloga pa je, da se pogajajo z ekipo, ki zastopa nasprotno stranko in poskušajo v omejenem času (30 minut) doseči za svojo stranko ugoden izid.

Ocenjevalni kriteriji kvalitete posamezne ekipe so: pripravljenost ekipe, prilagajanje strategije glede na odzive nasprotne stranke, rezultat pogajanj, ekipni nastop – sodelovanje med članoma ekipe, odnos do nasprotne ekipe in etika.

 

PRIMER za tekmovanje iz pogajanj_2006


prof. dr. Janja Hojnik v interni reviji Univerze v Mariboru: UMniverzum, junij 2017