Oglasna deska

UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2020/2021

Datum objave: 08.01.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot tutor,

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/.

Seznam: