Oglasna deska

Izrednim študentom 3. letnika 1. stopnje

Datum objave: 27.11.2017 | Datum poteka: 30.06.2018

Novica je potekla!

V š. l. 2017/2018 se bodo na izredni obliki študija izvajali naslednji izbirni predmeti:

- Transportno pravo

- Pravo intelektualne lastnine

- Lokalna samouprava

Predavanja bodo v letnem semestru.