Obvestila za študente

Volitve za člana Akademskega zbora PF UM iz vrst študentov

Datum objave: 23.02.2021 | Datum poteka: 10.03.2021

V nadaljevanju objavljamo Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov in prilogo sklepa (obrazec).

Kandidacijski postopek za člane Akademskega zbora iz vrst študentov se prične z dnem objave tega sklepa in se zaključi do dne 1. 3. 2021 do 12. ure. Volitve za člane Akademskega zbora iz vrst študentov izvede Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru na seji dne 9. 3. 2021.