Obvestila za študente

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik na B1 in iz 1. v 2. letnik na B2

Datum objave: 19.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na 14. korespondenčni seji, dne 19. 5. 2020, sprejel spremembo pogojev za napredovanje študentov iz 2. v 3. letnik na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« ter spremembo pogojev za napredovanje  študentov iz 1. v 2. letnik na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo«.

Podrobnosti v priloženih sklepih Senata PF UM.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« in spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2019/2020 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2019/2020 v študijsko leto 2020/2021) in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa).

Želimo vam uspešen študij.

Za morebitna vprašanja se obrnite na vaš referat (referat.pf@um.si).