Obvestila za študente

SOUSTVARJAJ ŠTUDENTSKO GLASILO IUSTO IURE

Datum objave: 18.11.2020 | Datum poteka: 23.11.2020

Obvestilo je poteklo!

Iusto iure je bilten študentov prava. Le tem dopušča, da se strokovno izpopolnjujejo tudi izven študijskega procesa. Sodelovanje vam bo ponudilo možnost izpopolnjevanja veščin pravnega raziskovanja in pisanja. 

Prihajajoča izdaja Iusto iure bo osredotočena na 60-letnico delovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru, zato bo tudi zgodovinsko obarvana. Da bo tokratno glasilo imelo povezovalno rdečo nit, razpisujemo teme osmih člankov:

  • Jugoslavija in njen pravni sistem,
  • razvoj civilnega prava od osamosvojitve,
  • razvoj kazenskega prava od osamosvojitve,
  • zgodovina in razvoj mednarodnega prava,
  • razvoj prava človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • razvoj prava Evropske Unije,
  • predstavitev zanimive sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
  • predstavitev zanimive sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
  • predstavitev zanimive sodne prakse Sodišča Evropske Unije.

Razpisane teme so okvir članka, nikakor pa tudi ne njihov naslov. Tega lahko avtorji oblikujejo sami. V kolikor ima posameznik idejo o temi, ki se prav tako nanaša na zgodovinski razvoj prava, naj le to posreduje na spodaj podan e-mail.

Do 22.11.2020 mora študent, ki bi rad pisal članek na e-poštni naslov: urska.grubac@student.um.si posredovati okvirno vsebino članka. Strokovna komisija bo izbrala najbolje predstavljeno vsebino članka.

Zaradi prizadevanja izida glasila še pred novoletnimi prazniki bodo roki zelo kratki!

Iusto iure bo objavljen na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Izdaja bo prav tako natisnjena.