Obvestila

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člane študente AZ

Datum objave: 19.04.2024 | Datum poteka: 30.04.2024

V skladu s 17. točko drugega odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM; Uradni list RS, št. 41/2021 – uradno prečiščeno besedilo - UPB 13, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Uradnem listu, št. 20/2023)  in 2. ter 6. členom Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo - UPB 2) izdaja dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru naslednji:

S K L E P

o razpisu volitev za nadomestne člane študente v Akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

 

Vse podrobnosti v priloženem sklepu.

V nadaljevanju tudi SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE AKADEMSKEGA ZBORA PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU IZ VRST ŠTUDENTOV – nadomestne volitve.