Obvestila za študente

Rešitev problematike plačljivega višanja ocen

Datum objave: 01.04.2022 | Datum poteka: 30.09.2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Upravni odbor Univerze v Mariboru dne 31. 3. 2022 na 12. redni seji sprejel Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8.

S spremembami in dopolnitvami Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se ureja število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita z namenom višanja ocene na način, da je število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita odvisno od časa trajanja (števila letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija tako, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji.

Študentom, ki v štud. letu 2021/22 pristopajo h komisijskemu izpitu z namenom višanja ocene,  se ti pristopi ne zaračunavajo. Omejitev, vezana na število brezplačnih pristopov k izpitu z namenom višanja ocene, se za študente začne uporabljati v štud. letu 2022/23, in sicer ne glede na to, ali je študent v preteklosti že pristopil k višanju ocene ali ne.