Obvestila za študente

Repetitorij prijav in odjav na izpitne roke

Datum objave: 22.06.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani študenti.

Želeli bi vas opomniti, da je v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, v 23. členu določeno, da se lahko študent od izpita odjavlja najkasneje dva dni pred izpitom na predpisan način, torej v sistemu AIPS. Drugačni načini odjavljanja pomenijo kršitev določb Pravilnika in neenako obravnavanje študentov, zato kot taki niso dopustni.

Rok prijave na izpit je najmanj 5 dni pred izpitom. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM je študent odgovoren za pravočasno in popolno prijavo na izpit (3. odstavek 22. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM) .

Lep pozdrav,

referat