Obvestila

Razpis za tutorje v štud. letu 2024/2025

Datum objave: 28.06.2024 | Datum poteka: 30.09.2024

Spoštovani študenti.

Na podlagi 16. člena Navodil o izvajanju tutorskega sistema na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, sprejetih na 8. redni seji Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru dne 24. 4. 2024, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru objavlja RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU za študijsko leto 2024/2025.

Prijava je mogoča z vložitvijo kandidature za tutorja študenta v skladu z razpisom. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 6. eptembra 2024 do 12.00 v zaprti kuverti na naslov: Pravna fakulteta Univerze  v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za tutorja študenta – ne odpiraj!«. Kandidature, ki bodo vložene po preteku roka za vložitev, se ne bodo upoštevale.

Vljudno vabljeni k oddaji prijave.