Obvestila

Pripravništvo na Veleposlaništvu RS v Haagu

Datum objave: 26.04.2024 | Datum poteka: 30.06.2024

Veleposlaništvo RS v Haagu vabi k opravljanju neplačanega študentskega pripravništva v obdobju 1. 7 .2024 - 31. 1. 2025. Vsak praktikant bo delo opravljal 3-4 mesece, predvidoma 1.7.-15.10.2024 oz. 16.10.2024-31.1.2025. Manjše prilagoditve terminov so možne po dogovoru.

O odobritvi in začetku opravljanja pripravništva odloča Veleposlaništvo RS v Haagu v dogovoru z  Ministrstvom za zunanje zadeve.

Naloge pripravnika/pripravnice:

Veleposlaništvo RS v Haagu predstavlja Republiko Slovenijo na Nizozemskem ter pri mednarodnih organizacijah in sodiščih s sedežem na Nizozemskem (OPCW, ICJ, ICC, idr.) Kandidati/kandidatke bodo tako imeli možnost spoznavanja in sodelovanja pri delu veleposlaništva, in sicer:

  1. stiki z nizozemskimi državnimi organi in institucijami, spremljanje nizozemske zunanje politike;
  2. spremljanje dela mednarodnih organizacij in sodišč s sedežem na Nizozemskem;
  3. priprava  in sodelovanje na dogodkih veleposlaništva,
  4. druga opravila po navodilu veleposlanika oz. mentorja.

Pripravnik/pripravnica bo delo opravljal/-a 40 ur tedensko. Delo se opravlja na sedežu veleposlaništva, na naslovu: Anna Paulownastraat 11, 2518 BA, Haag.

Veleposlaništvo RS v Haagu nudi pomoč glede osnovnih informacij v zvezi z iskanjem nastanitve. Kandidat/ka finančna sredstva pridobi iz naslova Erasmus+ programa.

Pogoji za opravljanje prakse:

- status študenta v času opravljanja prakse

- kandidat mora celoten čas opravljanja pripravništva izpolnjevati pogoje za opravljanje Erasmus+ prakse oz. pridobiti Erasmus+ štipendijo;

- interes za diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodne ekonomske odnose, mednarodno pravo,

- smisel za ekipno delo, samostojnost, odprtost, prilagodljivost, iznajdljivost;

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse;

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (zahtevana stopnja znanja je strokovna raven/proficient level), znanje nizozemščine je lahko prednost pri izboru, ni pa pogoj za prijavo.

Prijava:

Prijava naj vsebuje

  • kratko motivacijsko pismo,
  • življenjepis ter
  • kratek esej na poljubno temo nizozemske politike ali aktivnosti izbrane mednarodne organizacije s sedežem v Haagu (na eni strani).

Navedite tudi željeni termin opravljanja prakse.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Prednostno se bodo obravnavali kandidati/kandidatke s pravno ali ekonomsko izobrazbo oz. z izobrazbo s področja mednarodnih odnosov ter študentje magistrskih programov.

Pogoj za pričetek prakse je uspešno opravljeno varnostno preverjanje.

Prijave z naslovom »Prijava za opravljanje prakse na VHG« pošljite na e-mail: sloembassy.hague@gov.si najkasneje do 31.5.2024.