Obvestila

Prijavite se na praktično usposabljanje pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič

Datum objave: 29.05.2024 | Datum poteka: 15.06.2024

Obvestilo je poteklo!

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024 nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo med 29. julijem in 9. avgustom 2024. Izbrani študenti bodo imeli možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bodo spoznali, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanili se bodo z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

Pogoji za prijavo:

Na praktično usposabljanje se lahko prijavijo študentke in študenti:

  • Prve stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite drugega letnika in povprečno oceno študija 8,5 in več.
  • Druge stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega letnika in povprečno oceno 8,5 in več.

Postopek izbire:

V primeru večjega števila prijav se izbira opravi na podlagi razgovora in opravljenega preizkusa.

Prijavo pošljite na elektronski naslov: martina.repas@um.si do 14. junija 2024.


S spoštovanjem,
Odv. Vesna Gorjup Zupančič
Red. prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan
Red. prof. dr. Martina Repas