Obvestila za študente

Praktično usposabljanje v odvetniški pisarni Gorjup

Datum objave: 15.06.2020 | Datum poteka: 31.08.2020

Obvestilo je poteklo!

Odvetniška pisarna Gorjup bo v sodelovanju s Pravna fakulteta Maribor članom zmagovalne ekipe »Študentske pravde 2020« ponudila praktično usposabljanje v odvetniški pisarni.

Usposabljanje bo potekalo v času sodnih počitnic pod mentorstvom odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov, zaposlenih v odvetniški pisarni. Usposabljanje bo sestavljeno iz pedagoško-teoretičnega in praktičnega dela.

V okviru pedagoško-teoretičnega dela bodo študenti spoznavali pot »od študenta prava do odvetnika«. V prvem sklopu bo študentom predstavljen prehod iz študija v prakso, predvsem možnosti zaposlitve mladih pravnikov v odvetništvu. V drugem sklopu bodo študenti spoznavali delo odvetniškega pripravnika, pri čemer bo veliki del namenjen predstavitvi pravniškega državnega izpita (PDI). Študentom bodo odvetniški kandidati in odvetniki iz prve roke predstavili kako so se pripravljali na PDI, koliko časa je potrebno študirati za PDI in ostalo, kar je potrebno vedeti za uspešno pripravo na PDI. Tretji in četrti sklop bosta namenjena predstavitvi dela odvetniškega kandidata in odvetnika.

Vzporedno s pedagoško-teoretičnim delom bodo študenti sodelovali v praktičnem delu usposabljanja. Študenti bodo sodelovali pri pripravi preprostejših vlog, postopoma pa tudi pri zahtevnejših vlogah (tožbe, kazenske ovadbe, pritožbe in podobno). V okviru praktičnega dela bodo študenti lahko prisostvovali tudi obravnavam na sodišču in drugim dogodkom, ki so spremljevalka odvetniškega dela.

Namen praktičnega usposabljanja bo v predstavitvi poti, ki je pred študenti prava, ki se zanimajo (tudi) za odvetništvo. Študentom bodo predstavljeni vsi koraki, ki jih je potrebno prehoditi, da študent prava po letih študija in praktičnega dela postane odvetnik.