Obvestila za študente

PRAKSA AMICUS CURIAE: Vabilo k prijavam za opravljanje prakse na Okrožnem sodišču v Mariboru

Datum objave: 22.11.2019 | Datum poteka: 12.12.2019

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani študenti 1. in 2. letnika B2-Pravo in absolventi!

Vabimo vas, da se v okviru projekta Amicus Curiae prijavite k opravljanju prakse na Okrožnem sodišču v Mariboru glede uporabe prava EU v zadevah, ki se nanašajo na varstvo nekdanjih imetnikov obveznosti bank. Praksa bo potekala po enakem principu, kot ta sicer velja za druga obstoječa sodelovanja v okviru projekta Amicus Curiae, kar pomeni, da boste na sodišču vpogledali v spis, si izpisali relevantne podatke in nato pripravili poročilo, ki ga boste mentorjem, ki sodelujejo v Amicus Curiae, poslali v pregled. Končno poročilo, ki ga boste odnesli na sodišče, bo del spisa, ki bo sodniku lahko v pomoč pri odločitvi.

Prijave bomo sprejemali do 10. decembra 2019, napisane naj bodo v obliki prošnje. Število študentov, ki v tem projektu lahko sodelujejo, ni omejeno. 

Prošnjo naslovite na elektronski naslov: martina.repas@um.si

Po prijavi bo organiziran sestanek, na katerem boste prejeli nadaljnja navodila.

Lepo vas pozdravljamo!

Red. prof. dr. Martina Repas

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Doc. dr. Petra Weingerl