Obvestila

Poziv h kandidiranju za Nagrade Univerze v Mariboru študentom

Datum objave: 23.03.2024 | Datum poteka: 10.04.2024

Obvestilo je poteklo!

POZIV h kandidiranju za NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO in UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI, ZA PRISPEVEK K INOVACIJSKI DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE ter KULTURNE DOSEŽKE.

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:
- Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
o Znak Leona Štuklja in
o Plaketa Leona Štuklja.
- Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
- Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
- Listino za naj prostovoljca študenta UM.
- Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev.

Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 8. 4. 2024 do 12.00 (datum in ura prispetja) na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.