Obvestila za študente

Odlična priložnost! Praktično usposabljanje pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič - rok prijave: 24. junij 2022

Datum objave: 23.05.2022 | Datum poteka: 30.06.2022

Obvestilo je poteklo!

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Prijavite se na praktično usposabljanje pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič!

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo tretji in četrti teden v meseca juliju 2022. Izbrani študenti bodo imeli možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bodo spoznali, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanila se bodo z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

Pogoji za prijavo:
Na praktično usposabljanje se lahko prijavijo študentke in študenti:

  • Prve stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite drugega letnika in povprečno oceno študija 8,5 in več.
  • Druge stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega letnika in povprečno oceno 8,5 in več.

Postopek izbire:
V primeru večjega števila prijav se izbira opravi na podlagi razgovora in opravljenega preizkusa.

Prijavo pošljite na elektronski naslov: martina.repas@um.si do 24. junija 2022.

 

S spoštovanjem,

Odv. Vesna Gorjup Zupančič

Red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica

Red. prof. dr. Martina Repas