Obvestila za študente

Obvestilo za tuje študente – redno vpisani študenti in tuji študenti v okviru programa za izmenjavo

Datum objave: 08.06.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na svoji 10. redni seji z dne 7.6.2021, sprejel sklep, da visokošolski učitelji tujim študentom (redno vpisanim tujim študentom in tujim študentom v okviru programa za izmenjavo) omogočijo, da izpite oz. druge študijske obveznosti v študijskem letu 2020/2021 opravijo na daljavo, in sicer ne glede na režim oz. način ocenjevanja, ki so ga v študijskem letu 2020/2021 zaradi izrednih razmer določili pri predmetu, katerega nosilec ali izvajalec so.