Obvestila za študente

OBVESTILO: Snemanje predavanj na daljavo

Datum objave: 23.03.2020 | Datum poteka: 01.05.2020

ŠTUDENTOM PRAVNE FAKULTETE UM

Maribor, 23. 3. 2020

Spoštovani.

Kot ste bili seznanjeni, je Univerza v Mariboru zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Glavnina pedagoškega dela se je preusmerila na izvedbo videopredavanj v orodju Microsoft Teams.

Vsi študenti ste že bili obveščeni in vas ponovno opozarjamo, da je snemanje predavanja in uporaba (npr. posredovanje) posnetkov brez privolitve posameznikov strogo prepovedano!

Neupravičeno snemanje in uporaba posnetkov brez privolitve posameznikov lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 138. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami do 27/17), zaradi poseganja v posameznikove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami do 20/18).

S spoštovanjem,

Vodstvo Pravne fakultete UM