Obvestila za študente

OBVESTILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PCT

Datum objave: 24.08.2021 | Datum poteka: 30.10.2021

Na podlagi določil Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021) morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno­izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let,

izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS­CoV-2.

V Mariboru, 23.8.2021

prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica PF UM