Obvestila

Objavljamo razpis kreditno ovrednotene obštudijske​ deja​v​nosti za študijsko leto 2023/2024!

Datum objave: 13.07.2023 | Datum poteka: 07.10.2023

Obvestilo je poteklo!

​​​​​​​​Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa, potrebnih za napredovanje po programu. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti in ne vpliva na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.​


Več o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti (KOOD) najdete na: https://moja.um.si/student/Strani/Ob%C5%A1tudijska-dejavnost.aspx