Obvestila za študente

Objava prostih delovnih mest v Odvetniški pisarni Kramar, d.o.o. I Law firm Kramar LLC

Datum objave: 13.01.2020 | Datum poteka: 01.02.2020

Odvetniška pisarna Kramar, d.o.o. iz Ljubljane objavlja prosta delovna mesta oziroma vrste del. Kandidati naj svoje prijave skupaj z življenjepisom, motivacijskim pismom in priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev iz priložene objave pošljejo na elektronski naslov info@op-kramar.si najkasneje do vključno 31. januarja 2020. Podrobnosti so razvidne iz priložene priloge.