Obvestila za študente

Novejši pristopi poslovne prakse pri upravljanju s terjatvami - 23. 11. 2020 ob 10.00 uri

Datum objave: 19.11.2020 | Datum poteka: 23.11.2020

Obvestilo je poteklo!

Gostujoče predavanje: mag. Sanja Savič, vodja pravnega oddelka na PwC Slovenija d.o.o.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj bo gostujoča predavateljica predstavila delo pravnika v gospodarstvu in v svojem oddelku. Sama se je namreč že kot študentka znašla v vlogi pravnika v gospodarski družbi, ki se ukvarja s poslovnim in pravnim svetovanjem.

Po predstavitvi delodajalca in dela pravnika v gospodarstvu bo sledilo strokovno predavanje o novejših pristopih poslovne prakse pri upravljanju s terjatvami, saj je plačilna disciplina v slovenskem gospodarskem prostoru še vedno na precej nizki ravni. 

Skupina v MS Teams: Avtonomni gospodarski posli – vaje;
koda za vključitev v skupino je: 56sa8ed.

Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru leta 2006. Na isti fakulteti je leta 2014 zaključila znanstveni magistrski študij.

Ima več kot 13 let izkušenj na področju pravnega svetovanja lokalnim in tujim strankam. Njeno specialistično področje obsega predvsem pravno svetovanje na področju korporacijskega in gospodarskega prava, prestrukturiranja in reorganizacije podjetij, združitev in prevzemov, ustanovitev ter likvidacij podjetij. Samostojno je vodila številne prevzeme, skrbne preglede družb ter večja statusnopravna preoblikovanja.

Mag. Sanja Savič se vedno znova rada vrne k nam in študente seznani z razmerami na trgu dela med pravniki ter širi navdušenje nad opravljam svojega dela.