Gremo na Erasmus - predstavitev Erasmus + izmenjav na Pravni fakulteti - 6.3. 2024

Nagrada za pedagoško odličnost Univerze v Mariboru

Datum objave: 25.01.2024 | Datum poteka: 30.09.2030

Z željo po prepoznavanju in spodbujanju izjemnih pedagoških dosežkov visokošolskih učiteljic, učiteljev in​ visokošolskih sodelavk, sodelavcev, smo s študijskim letom 2023/24 na Univerzi v Mariboru uvedli nagrado za pedagoško odličnost.

O nagradi
Vsako leto se bo ob svetovnem dnevu učiteljev podelila ena glavna nagrada za visokošolske učiteljice, učitelje in ena za visokošolske sodelavke, sodelavce na dveh področjih:

  • naravoslovje, tehnika, zdravstvo in kmetijstvo;
  • družboslovje in humanistika.

Poleg denarne nagrade bodo nagrajenke, nagrajenci prejeli tudi pedagoške točke za habilitacijska merila.

Od nominacije do izbora
Postopke nominiranja in izbora vodi Komisija za podelitve nagrad UM za pedagoško odličnost. Postopke ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2. Nominacijo lahko poda skupina najmanj treh študentk, študentov, študentski svet fakultete, senat fakultete (na predlog komisije za študijske zadeve fakultete) ali vodja študijskega programa. Zbiranje nominacij poteka do zaključka poletnega izpitnega obdobja tekočega študijskega leta.

Podrobnosti o postopku so na voljo na spletni strani: Pedagoška odličnost na Univerzi v Mariboru.