Obvestila za študente

Način ocenjevanja: Obligacijsko pravo

Datum objave: 21.04.2022 | Datum poteka: 30.09.2022

Spoštovani študenti.

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejme sklep, da so vsi študenti, ki so v študijskem letu 2021/2022 prvič vpisani v 2. letnik študija, in ki bodo v času letnega semestra, v času izvajanja predmeta Obligacijsko pravo, oba pisna kolokvija opravili s pozitivno oceno ter pristopili na izpit Obligacijsko pravo do konca letnega semestra (konec septembra 2022), oproščeni pisnega dela izpita in opravljajo zgolj ustni del.