Obvestila za študente

Možnost sodelovanja v projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu

Datum objave: 21.06.2018 | Datum poteka: 27.06.2018

Obvestilo je poteklo!

Tako študente I. (UN) kot II. stopnje (MAG) obveščamo, da imajo v poletnih mesecih možnost sodelovati pri projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu.

Projekt bo izveden v okviru javnega razpisa "Študentski inovativni projekti za družbeno korist", katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju za namen izvajanja inovativnih prožnih oblik učenja. Gre torej za to, da študentom omogoča razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj študentov že med študijem, kar poveča možnosti za lažji prehod s študija na področje dela.

Študenti bodo pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane KRALJIĆ in prof. dr. Šime Ivanjka analizirali sodobno zavarovalniško pravo in pasti, ki se pojavljajo v distribuciji zavarovalnih produktov. Študenti bodo z aktivnostmi pričeli v juniju, projekt pa bo trajal 3 mesece. Za uspešno opravljeno raziskovalno delo (predvidenih je 40 ur raziskovalnega dela na mesec) lahko študenti pričakujejo plačilo.

Študenti, ki se zanimajo za sodelovanje pri projektu, lahko s pomočjo spletne pošte do torka (26. 6. 2018 do 10.00 ure) izr. prof. dr. Suzani Kraljić pošljejo življenjepis v obliki Europass ter kratko motivacijsko pismo (do 300 besed) na email journal.mls@um.si. Prosimo, da navedete tudi svoje kontaktne podatke. Izbor petih študentov bo opravila komisija (izr. prof. dr. Suzana Kraljić, prof. dr. Šime Ivanjko, Jasmina Klojčnik).

Lep pozdrav

Suzana Kraljić