Obvestila za študente

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

Datum objave: 08.07.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Obvestilo je poteklo!

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021 na spletnih straneh um.si in moja.um.

Link do slovenskega razpisa na um.si: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/sofinanciranje-doktorskega-studija-2020.aspx

Link do angleškega razpisa na um.si: https://www.um.si/en/Study/about/Pages/co-funding-of-doctoral-studies-2020.aspx

Način prijave in rok za oddajo prijav:

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do vključno 25. 9. 2020 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2020/2021« ter na ovojnico zapisati ime, priimek in naslov prijavitelja (glejte Navodila za pripravo prijave).