Obvestila

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2023/24

Datum objave: 19.07.2023 | Datum poteka: 31.10.2023

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru objavlja »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2023/2024«.

Razpis je namenjen doktorskim študentom, ki:

  • bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v 1., 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
  • imajo izbranega mentorja oz. predvidenega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje prijav zberejo skupaj najmanj 21 točk.

Rok za oddajo prijav je 22. 9. 2023 do 12:00 ure.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani Doktorska šola UM.​

Vljudno vabljeni k prijavi na Doktorski študijski program 3. stopnje "Pravo" na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter k oddaji prijave za sofinanciranje študija.